درباره ما

سيستم همکاری در فروش سبز گستر نوین" متعلق به آقای محمد زرنگ حصاری  ميباشد که با همکاری و مشارکت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران راهبری و اداره می شود.

"سیستم همکاری در فروش سبز گستر " سیستمی است که به  وبمستران گرامی خدمات  را ارائه می کند.

سبز گستر یک سیستم همکاری در فروش است که  صدها فروشگاه اینترنتی به آن متصل هستند و از خدمات آن بهره می گیرند.

 

صاحب امتیاز دامنه : محمد زرنگ حصاری